Cookies

 

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

SELSENSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

Zasady dotyczące plików cookies są częścią „Polityki prywatności i cookies” (Polityka). Poniżej zamieszczony jest fragment Polityki dotyczący plików cookies.

Administratorem danych osobowych jest SelSense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-411), al. Aleksandra Brucknera lok. 25-43, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000573323 - dalej jako ADO (zwana dalej „SelSense”, „ADO”).

 

Pliki cookie

  1. ADO stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych ADO i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  2. ADO stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  3. W ramach stron internetowych ADO stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

a)    niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez ADO, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

b)    pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c)     wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d)    funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

e)    reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

Ustawienia plików cookie i podstawa prawna

  1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe ADO może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Powyższe zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Jednakże dane te nie będą łączone z Twoimi pozostałymi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez ADO, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klient zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
  3. Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest art. 173 i 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne implementujące w tym zakresie postanowienia dyrektywy europejskiej o prywatności i łączności elektronicznej.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie przepisu prawa Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, w zakresie nawiązania współpracy z ADO, działań marketingowych. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych. Z podmiotami, którym dane powierzono zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.

Komunikacja między klientem a stroną internetową ADO: promosense.pl oraz selsense.pl odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej - w przypadku utraty hasła jest możliwe ustawienie nowego hasła.

ADO zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa o ochronie danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej naszego serwisu.

 

 

Zasady dotyczące plików cookies obowiązują od dnia 24 września 2015r.

Data ostatniego uaktualnienia: 30 sierpnia 2023r.

Powrót